Privacyverklaring Azcona Academy

MEI 2021

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Azcona Academy
KvK 67674291
[email protected]
040-7874237 

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

a. Naam
b. Adres
c. Telefoonnummer
d. E-mailadres
e. Betaalgegevens

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we

a. Portretten (waaruit bijzondere persoonsgegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, tijdens het uitvoeren van een opdracht verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen, verkregen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht.

Uitvoering van de opdracht

Wij verwerken je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens die we niet voor de facturatie, ons portfolio, archivering of voor een licentie nodig hebben zullen we verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zullen we gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en we de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Nieuwsbrief

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvang je onze tips en verhalen over fotografie. We verwerken daarvoor je naam en e-mailadres. Onderaan iedere nieuwsbrief staat een link om je voor deze nieuwsbrief uit te schrijven. We bewaren je gegevens tot 2 jaar nadat je je hebt uitgeschreven.

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

We maken enkel gebruik van een Facebook pixel op de website, om beter gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden. Je mag hiertegen bezwaar maken, zie verder onder punt 5.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website, online leeromgeving, systemen en e-mail;
 • Video conferencing software
 • Back-up via een cloud;
 • Cloudopslag van werkdocumenten;
 • Betalingsdiensten;
 • Advertentie-, social media en/of marketingkanalen, waarop wij foto’s plaatsen voor ons eigen bereik.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

De partijen die zorgen voor onze cloud back-up, hosting van onze website, online leeromgeving, systemen en e-mail en partijen die via deze website cookies plaatsen, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Als partijen die jouw gegevens ontvangen niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via [email protected]

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere:

 • Gebruik van beveiligingssoftware, namelijk een virusscanner en firewall op al onze werkstations en serveromgevingen.
 • Dagelijkse updates van al onze digitale omgevingen.
 • Het versturen van gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is te zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Gebruik van een SPF-record en DKIM-record om te voorkomen dat mensen uit onze naam e-mails ontvangen die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Het is mogelijk deze handtekening automatisch te laten controleren. Op die manier wordt voorkomen dat een website bezoeker omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Al onze back-ups worden versleuteld opgeslagen.
 • Voor al onze communicatiemiddelen hebben we alleen toegang via tweestapsverificatie.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. Deze cookies worden 28 dagen bewaard.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics en Google Tag Manager. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Jouw IP-adres is daarbij geanonimiseerd. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.